Certifikacija vozila

Centar za cestovni promet kao administrativno tijelo provodi administrativne i tehničke poslove iz oblasti certifikacije vozila. Pregled i ispitivanje vozila i dijelova tih vozila  se obavljaju putem ovlaštenih ispitnih tijela (tehničkih servisa) raspoređenih na cijeloj BiH.

Ispituju se vozila koja se proizvode pojedinačno, u maloj seriji vozila na kojima se obavlja preinaka ili zamjena serijskog dijela, sklopa ili uređaja ne serijskim dijelom, pregradnja vozila ugradnjom sklopa ili uređaja; vozila za koja nisu poznati tehnički podatci potrebni za tehnički pregled i registraciju vozila; te sklopovi i uređaji koji su namijenjeni za ugradnju u vozila, a bitni su za sigurnost i ekološku podobnost vozila u prometu na cestama.

Proizvođač vozila, proizvođač dijelova, sklopova i uređaja te pravne i fizičke osobe koje obavljaju preinaku vozila dužni su prilikom proizvodnje vozila, dijelova, sklopova i uređaja te preinake vozila postupati sukladno odredbama Pravilnika o ispitivanju vozila.

U postupku ispitivanja vozila provjerava se jesu li konstrukcijske i tehničke osobine vozila i njihovih dijelova, sklopova i uređaja u skladu s propisima i normama, tj. jesu li oni uredno ispitani ili homologirani.