O nama

Centar za cestovni promet d.o.o. Sarajevo regulatorni organ utemeljen zbog zaštite ljudi, okoliša i imovine od štetnih učinaka tehnologije u oblasti tehnike i tehnologije vozila, cestovnog prijevoza, te bavljenje poslovima tehničkog ispitivanja i analize u automobilskoj industriji, kao i stručnog osposobljavanja i usavršavanja uposlenika u području tehnologije vozila i prometnoj djelatnosti.

Naša poslovna politika bazirana je na inovativnom pristupu poslu, prilagodljivosti i suranji s klijentima i stručnim institucijama u zemlji i inozemstvu, kako bi se stvorila nova vrijednost, odnosno kako bi klijentima u BiH, u suradnji s partnerima iz zemalja EU, bili dostupniji proizvodi i usluge renomiranih tvrtki u automobilskoj industriji.

Kao stručna institucija nudimo administrativno-tehničke usluge u vezi prijevoznih sredstava i same organizacije prijevoza osoba i robe, odnosno uvezujemo prometnu tehniku i tehnologiju vozila s potrebnim administrativnim procesom kako bi ciklus u cestovnom prometu s aspekta vozila kao čimbenika sigurnosti bio potpuno zatvoren. 

Svakim danom napredne tehnologije sigurnosti u vozilu su u stalnom razvoju. Vozila današnjice broje na desetke sigurnosnih sustava koji u određenim okolnostima mogu aktivno, autonomno i bez trenutne volje vozača utjecati na smjer, brzinu, poziciju vozila i druge parametre, ali ne zaboravimo da sve to treba netko pratiti.

Naprijed navedeno kod jednog djela vozača izaziva nepovjerenje i može izazvati suprotne učinke od onih koji se očekuju u smislu povećanja sigurnosti, odnosno percepcija prihvaćenosti novih sigurnosnih tehnologija zaostaje za stupnjem napretka.  Stoga je važno pored napora razvoja tehničko-tehnoloških sigurnosnih rješenja u vozilima raditi na prihvaćanju i uvođenju svih tih inovativnih rješenja u svakodnevnom životu korisnika vozila.

Svojim radom metodološki pristupamo percepciji sigurnosnih sustava u vozilu koji još uvijek prikazuju čovjeka kao najbitnijeg čimbenika sigurnosti prometa. Uvođenjem naprednih sigurnosnih sustava u vozilu, mora se kontolirati i njihovo funkcioniranje u svakodnevnom korištenju kako vozila tako i svih tehnologija koje se primjenjuju. Kao stručna institucija dajemo prijedloge za metodologiju provedbe i praćenja stanja svih čimbenika sigurnosti prometa, pratimo zakonske podloge za primjenu istih i ispitujemo razinu informiranosti i prihvaćenosti naprednih tehnologija od strane određenih skupina društva.

Implementacijom novih sustava za pomoć pri vožnji populacija bi se upoznala s drugačijim načinom vožnje, većom razinom vlastite sigurnosti i sigurnosti okoline kao i lakšim upravljanjem vozila te manjim stresom do dolaska na odredište.

Kontinuirano ulažemo u razvoj svojih zaposlenika i stručnih suradnika, te na taj način stvarajući okruženje u kojem je sasvim prirodno razvijati svoje znanje, talent, vještine i napredne ideje, čime se postižu najbolji rezultati u radu i životu.

Kontinuirano ulažemo u nove tehnologije, proizvode i usluge, ali jednako tako ulažemo i u razvoj svojih zaposlenika, stvarajući okruženje u kojem je sasvim prirodno razvijati svoje znanje, talent, vještine i napredne ideje, a naš uspjeh u potpunosti dugujemo motiviranim zaposlenicima koji su se opredjelili raditi svoj posao dugoročno, stručno i odgovorno.

Centar za cestovni promet d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 39, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 870 625
e-mail:  info@centarcp.com

Ovlaštenja za rad

– Na temelju Ugovora o obavljanju poslova iz oblasti homologacije vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila broj 04-02–2-569/22 0d 25.02.2022. godine smo ovlašteni za provođenje homologacije vozila, uređaja i opreme, te rezervnih dijelova  u BiH kao članica konzorcija koji još čine: „Centar motor“  doo Široki Brijeg,  kao nositelj Konzorcija, „Centar za automobilsko inženjerstvo“ d.o.o. Banja Luka I “Informacioni inžinjering Sirius 2010” d.o.o. Banja Luka

 

– Na temelju Ugovora o obavljanju administrativnih itehničkih poslova u oblasti certifikacije broj 01-04-02-2-405/22 od 11.02.2022. smo ovlašteni za poslove certifikacije vozila u BiH kao članica konzorcija kojeg još čine “Centar za automobilsko inženjerstvo” d.o.o. Banja Luka kao nositelj, “Centar motor” d.o.o. Široki Brijeg i “Informacioni inžinjering Sirius 2010” d.o.o. Banja Luka

Poznajemo tržišta posla kojim se bavimo

Ulažemo u usavršavanje i razvoj svojih zaposlenika, vodeći se već poznatom frazom, “tvrtka vrijedi onoliko, koliko vrijede njeni zaposlenici”. Njihovo usavršavanje i izobrazba su kontinuiran i obvezujući proces jer su naši ljudi glavni promotori svih poslovnih aktivnosti.

U društvu Centar za cestovni promet d.o.o. Sarajevo, razvijamo kulturu preuzimanja odgovornosti zaposlenika u okruženju u kojem potičemo razvoj naših ljudi, u kojem će zaposlenici biti motivirani za vlastiti razvoj, te primjenjivati stečena znanja, vještine i navike.

Sve su mogućnosti otvorene, put za napredovanje uposlenika uvjetovan je u najvećoj mjeri znanjem, sposobnostima i trudom koji zaposlenici ulažu u svoj posao. To uvijek prepoznamo i to nas vodi u smjeru adekvatnog nagrađivanja za postignute rezultate u tvrtci.

Ovisno o potrebama poslovanja, kao i individualnim potrebama naših uposelnika , kontinuirano ulažemo u razvoj njihovih kompetencija. Vrijednost naše tvrtke predstavlja ljudski potencijal kojim raspoležemo, te smo uvjereni kako je upravo znanje ključni pokretač razvoja i preduvjet za lakšu prilagodbu promjenjivim okolnostima koje su dio naše svakodnevnice.

Mi želimo najbolje ljude, a kako bismo u tome uspjeli želimo ponuditi transparentan i kontinuiran razvoj u tvrtci, te kreirati okolnosti u kojima će se zaposlenici realizirati, ovisno o vlastitim ambicijama, sposobnostima, kompetencijama i postignutim rezultatima.

Poznajemo tržište posla kojim se bavimo.

Razvili smo vlastite metode ispitivanja tržišta, koje su kompatibilne s već postojećim poznatim i priznatim metodama u području našeg djelovanja, te nakon takvih ispitivanja i dobivenih rezultata, donosimo odluke o uvođenju nove djelatnosti u sustav. Preduvjet za novi posao se postavlja činjenica da isti mora biti podudaran i međusobno sličan s našom dosadašnjom djelatnosti, a sve s ciljem, kako bi se izbjegli izleti u neprofesionalizam, koji je prisutan kod početnika u nekoj branši.

U velikom broju područja naši stručnjaci su autoriteti u pogledu znanja i kompetencija u automobilskoj tehnici i tehnologiji vozila. Upravo ti naši najbolji zaposlenici prenose znanja drugima unutar tvrtke, kroz različite metode i programe koje smo usvojili na razini grupacije.

Pored navedenog, vanjski pogled je također bitan, te će suradnja s akademskom zajednicom i stručnjacima na tržištu uvijek biti dio naših razvojnih aktivnosti.

Ulažemo urazvoj novih tehnologija, svjesni činjenice da područja kojima se bavimo zahtjevaju stalne promjene, inovacije, odnosno zahtjeva se ići naprijed, stoga, takvi su i naši zaposlenici. Društvo smo koje svojim zaposlenicima omogućavamo stalno profesionalno usavršavanje. Misija našeg djelovanja, oglada se u tome da zaposlenicima nudimo uvjete poslovanja u kojima na najbolji način pokazuju svoje vrijednosti, istovremeno razvijajući osobnu konkurentnost. Ulaganje i razvoj novih tehnologija, za nas predstavlja zadržavanje i povećanje konkurentnosti na tržištu u kojem djelujemo, ne samo kao tvrtka, već i osobnu profesionalnu mjerodavnost i konkurentnost.

Novosti za nas u području našeg djelovanju su izazovi, to za nas nije strano i nepoznato – to je naša svakodnevica koja izaziva i potiče, ali i nagrađuje, nagrađuje naš uspjeh koji svakodnevno ostvarujemo, ne želeći biti neskromni, ali smo inovativni i bolji od drugih. Puno radimo, trudimo se, ulažemo velike napore i dajemo sve od sebe, ali cijenimo ravnotežu privatnog i poslovnog života naših uposlenika.

Korisnici naših usluga su nas obvezali, svojim povjerenjem da dajemo maksimalan doprinos, kako bi stvorili uspješne timove za pojedine poslove i zadatke, koji su povezani u jedinstven sustav s jednostavnim ciljem-uspjeh u prvom redu i na prvom mjestu.

Uvijek smo u potrazi, uvijek nastojimo pronaći visokomotivirane, inovativne i kreativne suradnike, sposobne implementirati nove ideje, jer najbolji ljudi pružaju najbolje usluge, a za uzvrat nudimo, izvanredna primanja, doboro poslovno okruženje, stimulativne naknade za inovacije u poslu, edukaciju i zadovoljstvo u radu.