Propisi i upute

· Pravilnik o homologaciji SG BiH 083_20
· Zakon o izmjenama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BIH SG BiH 08_17
· Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa
· Pravilnik o Tehničkim pregledima SGBiH 33-19
· Ispravak Pravilnika o preventivnim tehničkim pregledima SN FBiH 79-06
· Ispravak Pravilnika o tehničko ekploatacijskim uvjetima SN FBiH 51-06
· Naredbe o homologaciji SGBIH-89-10
· Odluka o najnizim tehnickim zahtjevima SGBIH-89-10
· Odluka o vidini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila SN FBiH 60-0
· Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koja ustrojstva za certificiranje vozila moraju ispuniti SG BiH 41-08
· Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica SG BiH 76-09
· Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi SGBIH 23_07
· Pravilnik o dopunama pravilnika o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu SN FBiH 18-08
· Pravilnik o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila SG BiH 41-08
· Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila SG BiH 101-12
· Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila SG BiH 54-07
· Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu 56-10
· Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o preventivnim tehničkim pregledima 11-09
· Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o preventivnim tehničkim pregledima SN FBiH 56-10
· Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim pregledima SG BiH 03-09
· Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim pregledima SG BiH 72-07
· Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim pregledima SG BiH 74-08
· Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim pregledima SG BiH 76-09
· Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničko eksploatacijskim uvjetima SN FBiH 11-09
· Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju mreže i kriterija o broju stanica za tehnički pregled vozila SN (2)
· Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju mreže i kriterija o broju stanica za tehnički pregled vozila SN
· Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju mreže i kriterija o broju stanica za tehnički pregled vozila SN
· Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i načinu dobijanja licence SG BiH 41-07
· Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o tehnickim pregledima_SGBIH 29-11
· Pravilnik o izmjeni pravilnika o tehnicko-eksploatacionim uslovima – SNFBIH 79-11
· Pravilnik o jedinstvenom informatičkom sustavu i obradi podataka tehničkih pregleda i registracije vozila SN FBiH 51-06
· Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu SN FBiH 65-06
· Pravilnik o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled SN
· Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja prometnog dnevnika SN FBiH 79-06
· Pravilnik o obveznom obliku i sadržaju putnog lista sa popisom putnika SN FBiH 79-06
· Pravilnik o obveznom sadržaju i načinu popunjavanja obrasca putnog naloga SN FBiH 7-07
· Pravilnik o posebnim uvjetima za motorna vozila kojima se obavlja prijevoz SN FBiH 7-07
· Pravilnik o postupku izdavanja memorijskih kartica za digitalne tahograf Sluzbeni glasnik BIH br-42-11
· Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima SN FBiH 51-06
· Pravilnik o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije SG BiH 105-10
· Pravilnik o prometu u zimskim uvjetima SG BiH 13-07
· Pravilnik o radionicama i tahografima Sluzbeni glasnik BIH – 4-11
· Pravilnik o registriranja vozila SG BiH 69-09
· Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila SN FBiH 51-06
· Pravilnik o tehničkim pregledima vozila SG BiH 13-07
· Pravilnik o tehničko ekploatacijskim uvjetima SN FBiH 51-06
· Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom SG BiH 13-07
· Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o broju stanica za tehnički pregled vozila SN FBiH 51-06
· Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje izvanrednog prijevoza SN FBiH 75-10
· Pravilnik o uvjetima i načinu dobijanja licence SG BiH 12-07
· Pravilnik o uvjetima rada, organizacijskim i drugim uvjetima za rad stanica za tehnički pregled vozila SN FBiH 51-06
· Pravilnik o uvjetima za dobijanje i postupak izdavanja d SN FBiH 65-07
· Pravilnik o uvjetima, načinu rada i kategorizaciji autobusnih kolodvora SN FBiH 79-06
· Uputstvo o provodjenju postupka homologacije pojedinacnog vozila SGBIH-89-10
· Uputstvo o provodjenju postupka homologacije tipa vozila SGBIH-89-10
· Zakon o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine SN FBiH 28-06
· Zakon o izmjenama i dopunama zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine SN FBiH 2-10
· Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini SG BiH 48-10
· Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini SG BiH 84-09
· Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama SGBiH 6-06